• Cấu tạo module led P10 và cách kết nối

    Trong bài này công ty Phong Vĩnh xin giới thiệu với các bạn các bộ phận của một module led. Tôi lấy loại P10 làm ví dụ vì nó có đầy đủ các bộ phận và đơn giản để tìm hiểu.