Đèn búp ,bóng U,bóng trụ, Đèn Led Phong Vĩnh
 
 

Đèn búp ,bóng U,bóng trụ

Bóng búp trụ 20W Trắng
Đăng ngày 09-12-2017 12:05:00 AM
Giá : 40.000 VND


MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :20W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .


Bóng búp trụ 30W Trắng
Đăng ngày 09-12-2017 12:03:00 AM
Giá : 55.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :30W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng búp trụ kín nước 10W
Đăng ngày 24-08-2017 10:40:43 PM
Giá : 30.000 VND


MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

Bóng Búp diệt muỗi 12W
Đăng ngày 24-06-2017 09:55:00 PM
Giá : 85.000 VND


MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :12W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp diệt muỗi có tác dụng làm giảm lượng muỗi đáng k trong nhà và trong phòng bạn.Ngoài ra còn  được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

Bóng búp trụ kín nước 40W Trắng/Vàng
Đăng ngày 04-05-2017 09:31:00 PM
Giá : 90.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

Bóng búp trụ kín nước 30W Trắng/Vàng
Đăng ngày 04-05-2017 09:29:00 PM
Giá : 65.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

Bóng búp trụ kín nước 20W Trắng/Vàng
Đăng ngày 04-05-2017 09:27:00 PM
Giá : 50.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

Bóng búp trụ kín nước 15W
Đăng ngày 04-05-2017 09:25:03 PM
Giá : 35.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

Bóng búp trụ kín nước 5W
Đăng ngày 04-05-2017 09:21:22 PM
Giá : 25.000 VND

Bóng búp trụ kín nước 5W 


MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 

Bóng búp thường được sử dụng để trang trí nội thất, ngoại thất ,trang trí quán ,phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 

 

 


Bóng U 3W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:39:55 PM
Giá : 35.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :3W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng U 5W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:38:49 PM
Giá : 40.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :5W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng U 7W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:35:57 PM
Giá : 45.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :7W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng U 9W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:33:45 PM
Giá : 50.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :9W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng U 12W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:31:03 PM
Giá : 65.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :12W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 
 

Bóng U 16W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:27:54 PM
Giá : 80.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :16W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng U 24W Trắng
Đăng ngày 19-06-2016 01:07:08 PM
Giá : 90.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :24W

ÁNH SÁNG: TRẮNG 


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 
 

BÓNG BÚP NHỰA 36W TRẮNG/VÀNG ẤM
Đăng ngày 19-06-2016 12:33:00 PM
Giá : 110.000 VND

MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463 ,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 

 

ĐIỆN ÁP :220V

BẢO HÀNH : 12THÁNG

CÔNG SUẤT :36W

ÁNH SÁNG: TRẮNG /VÀNG ẤM


Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

 
 

Bóng bulb-Nhựa-3W
Đăng ngày 05-05-2015 05:34:00 PM
Giá : 20.000 VND
MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 


ĐIỆN ÁP :220V
 
BẢO HÀNH : 3THÁNG
 
CÔNG SUẤT :3W
 
ÁNH SÁNG: TRẮNG /VÀNG ẤM
 
 
Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng bulb-Nhựa-5W
Đăng ngày 05-05-2015 05:31:00 PM
Giá : 25.000 VND


MUA HÀNG GỌI NGAY 0939320463,0938768628

GIÁ CÒN GIẢM KHI MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU 


ĐIỆN ÁP :220V
 
BẢO HÀNH : 6 THÁNG
 
CÔNG SUẤT :5W
 
ÁNH SÁNG: TRẮNG /VÀNG ẤM
 
 
Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

Bóng bulb-Nhựa-7W
Đăng ngày 05-05-2015 05:30:21 PM
Giá : 40.000 VND
ĐIỆN ÁP :220V
 
BẢO HÀNH : 6 THÁNG
 
CÔNG SUẤT :7W
 
ÁNH SÁNG: TRẮNG /VÀNG ẤM
 
 
Bóng bulb thường được sử dụng để trang trí nội thất,thích hợp như phòng ăn ,phòng khách ,nhà bếp .Sử dụng chip led kiệm điện nên được ưa chuộng và phổ biến  .

1 2  Trang sau
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 1098
  • Tháng hiện tại: 31430
  • Tổng lượt truy cập: 1326219